Hayaku Shitai Futari Manga

Categories:   Comedy   Romance
Alternative: はやくしたいふたり
Author: Kusaka Aki
Status: Updated
Like It:      Manga Reviews   Report Error   Download Manga
Hayaku Shitai Futari Manga Summary
Yuri and Keiichiro fell in love as they shared the same route to neighboring high schools every day. But it turns out Keiichiro comes from a prestigious family where his father and grandfather were both prime ministers. The family rules strictly forbids him from having any inappropriate relations with a woman until he turns 18. Can he resist Yuri's flirting? VN: Hasegawa Yuuri, một học sinh cao trung bình thường luôn có ước mơ được “chim chuột” với người yêu. Cô đang hẹn hò với Katsuragi Keiichirou – tương lai sẽ trở thành người đứng đầu đất nước?! Và đặc biệt, trong gia đình của Keiichirou lại có truyền thống kì lạ về chuyện “ấy”? Làm thế nào Yuuri có thể chấp nhận được chuyện này?? Hãy cùng đón xem câu chuyện siêu đáng yêu của cặp đôi chênh lệnh nhất mọi thời đại này nào!!

Hayaku Shitai Futari Manga Chapters

Chapter Name Date Added
Hayaku Shitai Futari Ch.043 Monday, May 23, 2022
Hayaku Shitai Futari Ch.042 Monday, April 25, 2022
Hayaku Shitai Futari Ch.041 Monday, April 25, 2022
Hayaku Shitai Futari Chapter 40 Monday, March 28, 2022
Hayaku Shitai Futari Ch.039 Monday, February 28, 2022
Hayaku Shitai Futari Chapter 38 Friday, January 28, 2022
Hayaku Shitai Futari Chapter 37 Friday, January 28, 2022
Hayaku Shitai Futari Chapter 36 Friday, January 28, 2022
Hayaku Shitai Futari Chapter 35 Friday, January 28, 2022
Hayaku Shitai Futari Chapter 34 Friday, January 28, 2022
Hayaku Shitai Futari Chapter 33 Friday, January 28, 2022
Hayaku Shitai Futari Vol.03 Ch.032 Sunday, November 7, 2021
Hayaku Shitai Futari Vol.03 Ch.031 Sunday, November 7, 2021
Hayaku Shitai Futari Vol.03 Ch.030 Sunday, November 7, 2021
Hayaku Shitai Futari Vol.03 Ch.029 Sunday, November 7, 2021
Hayaku Shitai Futari Vol.03 Ch.028 Sunday, November 7, 2021
Hayaku Shitai Futari Vol.03 Ch.027 Sunday, November 7, 2021
Hayaku Shitai Futari Vol.03 Ch.026 Sunday, November 7, 2021
Hayaku Shitai Futari Chapter 25 Sunday, July 11, 2021
Hayaku Shitai Futari Chapter 24 Sunday, July 11, 2021
Hayaku Shitai Futari Ch.023 Monday, February 28, 2022
Hayaku Shitai Futari Chapter 22 Sunday, July 11, 2021
Hayaku Shitai Futari Chapter 21 Sunday, July 11, 2021
Hayaku Shitai Futari Vol.03 Ch.020 Friday, May 7, 2021
Hayaku Shitai Futari Vol.03 Ch.019 Friday, May 7, 2021
Hayaku Shitai Futari Vol.03 Ch.018 Friday, March 5, 2021
Hayaku Shitai Futari Vol.03 Ch.017.5 - Special Chapter Monday, May 23, 2022
Hayaku Shitai Futari Vol. 3 Ch. 17 Tuesday, February 9, 2021
Hayaku Shitai Futari Chapter 16 Friday, January 22, 2021
Hayaku Shitai Futari Vol. 3 Ch. 15 Friday, January 15, 2021
Hayaku Shitai Futari Vol. 3 Ch. 14 Friday, January 8, 2021
Hayaku Shitai Futari Vol. 3 Ch. 13 Friday, January 1, 2021
Hayaku Shitai Futari vol.2 ch.12 Friday, December 25, 2020
Hayaku Shitai Futari vol.2 ch.11 Friday, December 25, 2020
Hayaku Shitai Futari Vol. 2 Ch. 10 Friday, December 18, 2020
Hayaku Shitai Futari Vol. 2 Ch. 9 Friday, December 11, 2020
Hayaku Shitai Futari vol.2 ch.8 Saturday, December 5, 2020
Hayaku Shitai Futari Vol. 1 Ch. 7 Friday, December 4, 2020
Hayaku Shitai Futari vol.1 ch.6 Friday, November 27, 2020
Hayaku Shitai Futari Vol. 1 Ch. 5 Friday, November 20, 2020
Hayaku Shitai Futari Vol. 1 Ch. 4 Friday, November 13, 2020
Hayaku Shitai Futari vol.1 ch.3 Friday, November 6, 2020
Hayaku Shitai Futari Vol. 1 Ch. 2 Thursday, October 29, 2020
Hayaku Shitai Futari vol.1 ch.1 Friday, August 21, 2020