One Way Manga

Categories:   Action   Mystery   Sci-Fi
Alternative: Era of Heroes; Thời đại Anh hùng
Author: HaInu
Status: Updated
Like It:      Manga Reviews   Report Error   Download Manga
One Way Manga Summary
Năm 20XX là một năm đầy biến động. Thiên tai, dịch bệnh xảy ra khắp nơi trên thế giới. Những lời đồn đoán về chiến tranh, rồi thì tận thế bắt đầu được lan truyền trên mạng. Bất an vào tương lai, con người ta dễ mất đi khả năng kiểm soát bản thân. Tình hình ở đất nước X nhỏ bé cũng vậy. Tệ nạn hoành hành, niềm tin vào chính quyền đi xuống, chủ nghĩa khủng bố nhen nhóm. Bên ngoài thì có cường quốc Y nhăm nhe xâm chiếm. Trong hoàn cảnh đó, người người kéo nhau đi học cách để tự bảo vệ bản thân trước những hiểm nguy rình rập. Bắt đầu một thời đại mới, một thời đại còn được nhắc tới với cái tên là ‘Thời đại Anh hùng’. Eng: 20XX is a year of crisis. Disasters, diseases occur all around the world. Rumors about war, apocalypse start spreading on on the Internet. Feeling insecure about the future, people lost control of themselves. The situation in the small country X is nothing different. Corruptions, crimes make people's trust in authority drop, terrorism's on the rise. On the outside, a big neighbor country (Y) shows intention to invade. In that context, everyone start to learn the way to protect themselves before the dangers lurking all around. Thus begins a new era, which's also leter refered as 'The era of Heroes'.