Qiang Jin Jiu Manga

Categories:   Comedy   Manhua   Shounen Ai
Alternative: 将进酒 / Bottoms up!
Author: 花香蘑菇
Status: Updated
Like It:      Manga Reviews   Report Error   Download Manga
Qiang Jin Jiu Manga Summary
The tyrannical Han Xin is stealing my jungle mobs! Request for backup!

Qiang Jin Jiu Manga Chapters

Chapter Name Date Added
Qiang Jin Jiu Chapter 37 Monday, May 4, 2020
Qiang Jin Jiu Chapter 36 Monday, May 4, 2020
Qiang Jin Jiu Chapter 35 Monday, May 4, 2020
Qiang Jin Jiu Chapter 34 Monday, May 4, 2020
Qiang Jin Jiu Chapter 33 Monday, May 4, 2020
Qiang Jin Jiu Chapter 32 Monday, May 4, 2020
Qiang Jin Jiu Chapter 31 Monday, May 4, 2020
Qiang Jin Jiu Ch.30 Monday, April 27, 2020
Qiang Jin Jiu Ch.29 Monday, April 27, 2020
Qiang Jin Jiu Ch.28 Monday, April 27, 2020
Qiang Jin Jiu Ch.27 Monday, April 27, 2020
Qiang Jin Jiu Ch.26 Sunday, April 26, 2020
Qiang Jin Jiu Ch.25 Sunday, April 26, 2020
Qiang Jin Jiu Ch.24 Sunday, April 26, 2020
Qiang Jin Jiu Ch.23 Saturday, April 25, 2020
Qiang Jin Jiu Ch.22 Saturday, April 25, 2020
Qiang Jin Jiu Ch.21 Saturday, April 25, 2020
Qiang Jin Jiu Ch.20 Saturday, April 25, 2020
Qiang Jin Jiu Ch.19 Saturday, April 25, 2020
Qiang Jin Jiu Ch.18 Sunday, April 19, 2020
Qiang Jin Jiu Ch.17 Sunday, April 19, 2020
Qiang Jin Jiu Ch.16 Sunday, April 19, 2020
Qiang Jin Jiu Ch.15 Sunday, April 19, 2020
Qiang Jin Jiu Ch.14 Sunday, April 19, 2020
Qiang Jin Jiu Ch.13 Friday, April 17, 2020
Qiang Jin Jiu Ch.12 Friday, April 17, 2020
Qiang Jin Jiu Ch.11 Friday, April 17, 2020
Qiang Jin Jiu Ch.10 Friday, April 17, 2020
Qiang Jin Jiu Ch.9 Friday, April 17, 2020
Qiang Jin Jiu Ch.8 Friday, April 17, 2020
Qiang Jin Jiu Ch.7 Friday, April 17, 2020
Qiang Jin Jiu Ch.6 Friday, April 17, 2020
Qiang Jin Jiu Ch.5 Friday, April 17, 2020
Qiang Jin Jiu Ch.4 Friday, April 17, 2020
Qiang Jin Jiu Ch.3 Thursday, April 16, 2020
Qiang Jin Jiu Ch.2 Thursday, April 16, 2020
Qiang Jin Jiu Ch.1 Thursday, April 16, 2020