Feng Shen Ji II Manga

Categories:   Action   Fantasy   Historical   Martial Arts   Seinen   Supernatural
Release: 2011
Author: Zheng Jian He
Status: Updated
Like It:      Manga Reviews   Report Error   Download Manga
Feng Shen Ji II Manga Summary
The sequel and the continuation of Feng Shen Ji.

Feng Shen Ji II Manga Chapters

Chapter Name Date Added
Feng Shen Ji II 144 Monday, April 11, 2016
Feng Shen Ji II 143 Monday, April 11, 2016
Feng Shen Ji II 142 Sunday, March 27, 2016
Feng Shen Ji II 141 Sunday, March 13, 2016
Feng Shen Ji II 140 Sunday, March 13, 2016
Feng Shen Ji II 139 Thursday, February 18, 2016
Feng Shen Ji II 138 Tuesday, February 2, 2016
Feng Shen Ji II 137 Sunday, January 17, 2016
Feng Shen Ji II 136 Tuesday, March 28, 2017
Feng Shen Ji II 135 Sunday, December 20, 2015
Feng Shen Ji II 134 Sunday, December 6, 2015
Feng Shen Ji II 133 Sunday, November 22, 2015
Feng Shen Ji II 132 Monday, November 9, 2015
Feng Shen Ji II 131 Sunday, October 25, 2015
Feng Shen Ji II 130 Sunday, October 11, 2015
Feng Shen Ji II 129 Sunday, September 27, 2015
Feng Shen Ji II 128 Tuesday, September 29, 2015
Feng Shen Ji II 127 Tuesday, September 29, 2015
Feng Shen Ji II 126 Monday, August 17, 2015
Feng Shen Ji II 125 Sunday, August 2, 2015
Feng Shen Ji II 124 Sunday, July 19, 2015
Feng Shen Ji II 123 Monday, July 6, 2015
Feng Shen Ji II 122 Tuesday, June 23, 2015
Feng Shen Ji II 121 Sunday, June 14, 2015
Feng Shen Ji II 120 Sunday, May 31, 2015
Feng Shen Ji II 119 Sunday, May 24, 2015
Feng Shen Ji II 118 Sunday, May 17, 2015
Feng Shen Ji II 117 Sunday, May 10, 2015
Feng Shen Ji II 116 Sunday, May 3, 2015
Feng Shen Ji II 115 Sunday, April 26, 2015
Feng Shen Ji II 114 Monday, April 20, 2015
Feng Shen Ji II 113 Sunday, April 12, 2015
Feng Shen Ji II 112 Monday, April 6, 2015
Feng Shen Ji II 111 Monday, April 6, 2015
Feng Shen Ji II 111 Monday, April 6, 2015
Feng Shen Ji II 110 Monday, April 6, 2015
Feng Shen Ji II 109 Monday, April 6, 2015
Feng Shen Ji II 108 Monday, April 6, 2015
Feng Shen Ji II 107 Monday, April 6, 2015
Feng Shen Ji II 106 Monday, April 6, 2015
Feng Shen Ji II 105 Monday, April 6, 2015
Feng Shen Ji II 104 Monday, April 6, 2015
Feng Shen Ji II 103 Monday, April 6, 2015
Feng Shen Ji II 102 Monday, April 6, 2015
Feng Shen Ji II 101 Monday, April 6, 2015
Feng Shen Ji II 100 Monday, April 6, 2015
Feng Shen Ji II 99 Monday, April 6, 2015
Feng Shen Ji II 98 Monday, April 6, 2015
Feng Shen Ji II 98 Monday, April 6, 2015
Feng Shen Ji II 98 Monday, April 6, 2015
Feng Shen Ji II 97 Monday, April 6, 2015
Feng Shen Ji II 96 Monday, April 6, 2015
Feng Shen Ji II 95 Monday, April 6, 2015
Feng Shen Ji II 94 Monday, April 6, 2015
Feng Shen Ji II 93 Monday, April 6, 2015
Feng Shen Ji II 92 Monday, April 6, 2015
Feng Shen Ji II 91 Monday, April 6, 2015
Feng Shen Ji II 90 Monday, April 6, 2015
Feng Shen Ji II 89 Monday, April 6, 2015
Feng Shen Ji II 88 Monday, April 6, 2015
Feng Shen Ji II 87 Monday, April 6, 2015
Feng Shen Ji II 86 Monday, April 6, 2015
Feng Shen Ji II 85 Monday, April 6, 2015
Feng Shen Ji II 84 Monday, April 6, 2015
Feng Shen Ji II 83 Monday, April 6, 2015
Feng Shen Ji II 82 Monday, April 6, 2015
Feng Shen Ji II 81 Monday, April 6, 2015
Feng Shen Ji II 80 Monday, April 6, 2015
Feng Shen Ji II 79 Monday, April 6, 2015
Feng Shen Ji II 78 Monday, April 6, 2015
Feng Shen Ji II 77 Monday, April 6, 2015
Feng Shen Ji II 76 Monday, April 6, 2015
Feng Shen Ji II 75 Monday, April 6, 2015
Feng Shen Ji II 74 Monday, April 6, 2015
Feng Shen Ji II 73 Monday, April 6, 2015
Feng Shen Ji II 72 Monday, April 6, 2015
Feng Shen Ji II 71 Monday, April 6, 2015
Feng Shen Ji II 70 Monday, April 6, 2015
Feng Shen Ji II 69 Monday, April 6, 2015
Feng Shen Ji II 68 Monday, April 6, 2015
Feng Shen Ji II 67 Monday, April 6, 2015
Feng Shen Ji II 66 Monday, April 6, 2015
Feng Shen Ji II 65 Monday, April 6, 2015
Feng Shen Ji II 64 Monday, April 6, 2015
Feng Shen Ji II 63 Monday, April 6, 2015
Feng Shen Ji II 62 Monday, April 6, 2015
Feng Shen Ji II 61 Monday, April 6, 2015
Feng Shen Ji II 60 Monday, April 6, 2015
Feng Shen Ji II 59 Monday, April 6, 2015
Feng Shen Ji II 58 Monday, April 6, 2015
Feng Shen Ji II 57 Monday, April 6, 2015
Feng Shen Ji II 56 Monday, April 6, 2015
Feng Shen Ji II 55 Monday, April 6, 2015
Feng Shen Ji II 54 Monday, April 6, 2015
Feng Shen Ji II 53 Monday, April 6, 2015
Feng Shen Ji II 52 Monday, April 6, 2015
Feng Shen Ji II 51 Monday, April 6, 2015
Feng Shen Ji II 50 Monday, April 6, 2015
Feng Shen Ji II 49 Monday, April 6, 2015
Feng Shen Ji II 48 Monday, April 6, 2015
Feng Shen Ji II 47 Monday, April 6, 2015
Feng Shen Ji II 46 Monday, April 6, 2015
Feng Shen Ji II 45 Monday, April 6, 2015
Feng Shen Ji II 44 Monday, April 6, 2015
Feng Shen Ji II 43 Monday, April 6, 2015
Feng Shen Ji II 42 Monday, April 6, 2015
Feng Shen Ji II 41 Monday, April 6, 2015
Feng Shen Ji II 40 Monday, April 6, 2015
Feng Shen Ji II 39 Monday, April 6, 2015
Feng Shen Ji II 38 Monday, April 6, 2015
Feng Shen Ji II 37 Monday, April 6, 2015
Feng Shen Ji II 36 Monday, April 6, 2015
Feng Shen Ji II 35 Monday, April 6, 2015
Feng Shen Ji II 34 Monday, April 6, 2015
Feng Shen Ji II 33 Monday, April 6, 2015
Feng Shen Ji II 32 Monday, April 6, 2015
Feng Shen Ji II 31 Tuesday, March 31, 2015
Feng Shen Ji II 30 Tuesday, March 31, 2015
Feng Shen Ji II 29 Tuesday, March 31, 2015
Feng Shen Ji II 28 Tuesday, March 31, 2015
Feng Shen Ji II 27 Tuesday, March 31, 2015
Feng Shen Ji II 26 Tuesday, March 31, 2015
Feng Shen Ji II 25 Tuesday, March 31, 2015
Feng Shen Ji II 24 Tuesday, March 31, 2015
Feng Shen Ji II 23 Tuesday, March 31, 2015
Feng Shen Ji II 22 Tuesday, March 31, 2015
Feng Shen Ji II 21 Tuesday, March 31, 2015
Feng Shen Ji II 20 Tuesday, March 31, 2015
Feng Shen Ji II 19 Tuesday, March 31, 2015
Feng Shen Ji II 18 Tuesday, March 31, 2015
Feng Shen Ji II 17 Tuesday, March 31, 2015
Feng Shen Ji II 16 Tuesday, March 31, 2015
Feng Shen Ji II 15 Tuesday, March 31, 2015
Feng Shen Ji II 14 Tuesday, March 31, 2015
Feng Shen Ji II 13 Tuesday, March 31, 2015
Feng Shen Ji II 12 Tuesday, March 31, 2015
Feng Shen Ji II 11 Tuesday, March 31, 2015
Feng Shen Ji II 10 Tuesday, March 31, 2015
Feng Shen Ji II 9 Tuesday, March 31, 2015
Feng Shen Ji II 8 Tuesday, March 31, 2015
Feng Shen Ji II 7 Tuesday, March 31, 2015
Feng Shen Ji II 6 Tuesday, March 31, 2015
Feng Shen Ji II 5 Tuesday, March 31, 2015
Feng Shen Ji II 4 Tuesday, March 31, 2015
Feng Shen Ji II 3 Tuesday, March 31, 2015
Feng Shen Ji II 2 Tuesday, March 31, 2015
Feng Shen Ji II 1 Tuesday, March 31, 2015