Xenogears 4Koma Manga Manga

Categories:   Comedy   4-Koma
Alternative: ゼノギアス4コマコミック
Author: FUJISAWA Eiru & HIIRAGI Seia & HIZUKI Mai & IGARASHI Emi & KATSURAGI Akira & Nemukichi & ONOZAWA Megumi & Oumiwaki & SAITO Kouki & SETSU Rarima & TAKENASHI Eri & TONAMI Minato & TSUSHIMA Akira & YANAG
Status: Completed
Like It:      Manga Reviews   Report Error   Download Manga
Xenogears 4Koma Manga Manga Summary
The 1998 official Xenogears 4koma manga.